Κυριακή, Μαρτίου 22, 2009

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου


για να μη μας πιάσουνε τον κώ..

Η 25η Μαρτίου έχει εκ του νόμου καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική δραστηριότητα, καθώς επίσης βεβαίως και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από εκείνες τις επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν την Κυριακή. Τι ισχύει;

Για επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν:

Αν δεν λειτουργήσει μία επιχείρηση, καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.
Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό, δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν:

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και κατά 75% προσαύξηση, η οποία θα συνυπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες κι αν απασχοληθούν.

Αν αμείβονται με μισθό:

α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δικαιούνται μόνο μία κατά 75% προσαύξηση, η οποία θα συνυπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες κι αν απασχοληθούν και όχι άλλη επιπλέον αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό και

β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δικαιούνται να λάβουν το 1/25ο του καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους και κατά 75% προσαύξηση, που θα συνυπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες κι αν απασχοληθούν.

ΠΗΓΗ: ΚΕ.Π.Ε.Α. / Γ.Σ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: