Τετάρτη, Ιανουαρίου 13, 2010

Τι θα γίνει με τους εργαζομένους στη Σ.Α.Ζ και τα κοινοτικά προγράμματα που αναμένεται να τρέξουν;


Επιστολή διαμαρτυρίας που ...βρήκαν τη δύναμη να υπογράψουν οι εργαζόμενοι αν και απλήρωτοι από τον Αύγουστο!!!Θέμα: “Ενημέρωση - Διαμαρτυρία”


"Μετά την ψήφιση του Ν 3812/09 “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις” από τη Βουλή των Ελλήνων και ενόψει της διαχείρισης του προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» βάσει της αρ. πρωτ.: 5807/29-06-09 Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού στo πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ) και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» και των νέων δεδομένων που προκύπτουν από το σχέδιο Πλαισίου εφαρμογής του Άξονα 4, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον κίνδυνο να απολυθεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας και να διακυβευτεί η εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα της ΣΑΖ ΑΑΕ ΟΤΑ που την τελευταία δεκαετία καταξιώθηκε σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κυρίως χάρη στη σημαντική προσφορά και το έργο των στελεχών της. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι διακυβεύονται κατοχυρωμένοι για το Νομό κοινοτικοί πόροι ύψους περίπου 6.000.000,00€ μέσω του προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» και άλλοι που πιθανόν θα εγκριθούν στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων.


Σεβόμενοι τις προσπάθειες της διοίκησης να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης και το υπάρχον προσωπικό, ανταποκρινόμαστε αδιαμαρτύρητα στα καθήκοντά μας, καθημερινά στο ακέραιο, παρότι δεν μας έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες αποδοχές μας από τον Αύγουστο του 2009.

Στα πλαίσια των παραπάνω καλούμε τους φορείς – μετόχους της εταιρείας να συμβάλουν στα μέγιστα ώστε να μπορέσει η εταιρεία να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο της με το υπάρχον έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της, αναλογιζόμενοι τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ζητάμε το θέμα να εξεταστεί με την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία που αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις και όποια απόφαση να μην ληφθεί μόνο με καθαρά οικονομικά κριτήρια.


Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση του θέματος. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων."

Δεν υπάρχουν σχόλια: